ISSN: 2219-7370; 2291-2345
ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ JURNALI Jurnal Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr edilir
JOPh Journal » Redaksiya heyətinin üzvləri
Redaksiya heyətinin üzvləri
REDAKSİYA ŞURASI:

FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ ÜZRƏ
Abasov Əli (Azərbaycan)
Abbasov Əbülhəsən (Azərbaycan)
Axundova Nərgiz (Azərbaycan)
Apezova Dilarə (Qırğızıstan)
Bayraktar Mehmet (Türkiyə)
Çumakov Aleksey (Rusiya)
Erdem Haluk (Türkiyə)
Əsədov Adil (Azərbaycan)
Gözəlov Ariz (Rusiya)
Gürsoy Kenan (Türkiyə)
Xəlifə Leyla (İordaniya)
Xənşələvi Zaim (Əlcəzair)
Kurmanqaliyeva Qaliya (Qazaxıstan)
Qurbanov Füzuli (Azərbaycan)
Lazar Marius (Rumıniya)
Leo Raso (Fransa)
Uiza Qallez (Əlcəzair)
Mahmud Heydər (Livan)
Maxamatov Timur (Rusiya)
Məmmədov Nizami (Rusiya)
Məmmədzadə İlham (Azərbaycan)
Süleymanov Oljas (Qazaxstan)
Şermuxametova Niginaxon (Özbəkistan)

SOSİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Əzimova Rəfiqə. (Azərbaycan)
Faryar Ələkbər. (İran)

REDAKSİYA HEYƏTİ: F.е.d. prof. İ. Məmmədzadə (baş redaktor), f.e.d., prof. Ə. Abasov (baş redaktorun müavini), E. Quliyev (məsul katib), f.e.d., prof. R. Əhmədov, f.e.d. prof. R.Мirzəzadə, f.e.d., dos. A.Hacıyeva, f.ü.f.d., dos. H.Hüseynov, f.ü.f.d. Z.Əliyeva, f.ü.f.d., dos. R.Əsgərov, f.ü.f.d. G.Süleymanov, f.ü.f.d. S.Dadaşova, Q.Camalov, L.Əliyeva.