ISSN: 2219-7370; 2291-2345
ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ JURNALI Jurnal Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr edilir
JOPh Journal » Jurnal haqqında
Jurnal haqqında
“Şərq fəlsəfəsi problemləri” elmi-nəzəri jurnal haqqında

“Şərq fəlsəfəsi problemləri” elmi-nəzəri jurnalı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti və jurnalın Redaksiya Heyəti tərəfindən təsis olunmuş, 02 aprel 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası İnformasiya Nazirliyinin rəsmi reyesterində 108 sayla qeydiyyata alınmışdır.
“Şərq fəlsəfəsi problemləri” elmi-nəzəri jurnalının Baş redaktoru təsis olunduğu tarixdən 2021-ci ilədək fəlsəfə elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi Zümrüd Quluzadə, baş redaktor müavini fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Solmaz Rzaquluzadə olmuşlar.
“Şərq fəlsəfəsi problemləri” elmi-nəzəri jurnalının 1997-ci ildən 2019-cu ilədək iki dildə - Azərbaycan və rus dillərində, məqalələrin xülasələri isə Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız, fars, ərəb və türk dillərində ildə bir dəfə nəşr olunmuşdur.
“Şərq fəlsəfəsi problemləri” elmi-nəzəri jurnalında nəşr olunan məqalələrin coğrafiyasının geniş olduğunu və jurnalın aktuallığını nəzərə alaraq jurnalın Redaaksiya Heyəti 2019-cu ildən etibarən jurnalın məqalə müəlliflərinin təqdim etdiyi dildə, məqalələrin xülasələrinin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində ildə iki dəfə nəşr olunmasını qərara almışlar və hal-hazırda jurnal ildə iki dəfə nəşr olunur.